Све везано за рад Савета Правног факултета у Крагујевцу

Позиви, материјали за седнице ННВ и остало везано за делатност ННВ Правног факултета у Крагујевцу