7. МАСТЕР МОДУЛ – ПРИМЕЊЕНА РЕТОРИКА – ЈАВНИ НАСТУПИ