Упознавање студента са доступним изворима научних информација из области права и начина њиховог ефикасног претраживања. Студент треба да се упозна и са: основним принципима научног изражавања (писменог и усменог), правилима којима се одређује структура и садржај различитих форми научног извештаја, принципима функционисања истраживачког тима.