Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.

Анкетирање студената

Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета у периоду од 22. до 31. маја 2024. спроводи анкете о педагошком раду наставника и сарадника. Студенти треба да се у овом периоду изјасне по постављеним питањима на Moodle платформи. Анкета је потпуно анонимна.